Protocol colaborare ANAF instituțiile de credit

Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A este parte a Protocolului de colaborare dintre ANAF si instituțiile de credit, al cărui obiect constă în stabilirea condițiilor și modalităților de furnizare a informațiilor, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit. d), ale art. 11 alin. (6^1) si ale art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare.

În data de 1 februarie 2022, a fost publicat Ordinul nr.146 al președintelui ANAF pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele juridice de drept privat semnatare, precum şi a modalităţilor de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Textul Ordinului stabilește noile condiții pe care persoanele juridice de drept privat trebuie să le îndeplinească pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a datelor cu caracter personal, în condițiile auditării anuale a sistemelor informatice de securitate  de către un auditor extern independent.
Noul Protocol de colaborare publicat ca anexă la Ordinul nr.146/2022 menține prevederile anterioare prin care băncile pot verifica veniturile solicitanților de credite persoane fizice și situațiile financiare ale persoanelor juridice (cu acordul solicitantului). Schimbul de informații vizează îmbunătățirea activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului.
În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituțiile de credit semnatare ale Protocolului solicită aplicantului semnarea unui „Acord” scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică, exprimat în condițiile legii.

Noul protocol de colaborare dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile de credit intră în vigoare începând cu data de 16 august 2022.

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare necesare funcționării site-ului, analizării performanței, pentru a-ți oferi conținut personalizat după interese și preferințe, precum și pentru activitatea noastră de publicitate online. (Politica de cookies)