În cazul în care veniturile v-au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia COVID-19, puteți solicita suspendarea plății ratelor pe o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, fara a depăși termenul de 31.12.2020. Solicitarea trebuie trimisă până pe 15.06.2020. Pentru informații suplimentare despre suspendarea plății ratelor și întrebări frecvente, vă rugăm să intrați aici pentru persoane fizice și aici pentru persoane juridice.

Sunt

Încarcă Certificatul de situații de urgență conform OUG 37/2020 / Declarație pe propria răspundere (după caz)

Declar pe proprie răspundere, în condițiile legii, că situația veniturilor mele și/sau ale familiei mele este afectată direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19 și mă aflu în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/ mai multora dintre următoarele cauze:


Declar pe propria mea răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că toate datele și declarațiile din prezenta cerere sunt reale și complete.

Termeni şi condiţii

Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea de catre Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. a datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat in prezentul formular, in scopul analizarii si solutionarii solicitarii mele. Datele mentionate in acest formular sunt utilizate exclusiv in scopul pentru care au fost colectate, indicat mai sus, furnizarii de produse si servici precum si asigurarii bunei desfasurari a relatiei contractuale cu Banca. Am luat la cunostinta ca in lipsa acordului de prelucrare a acestor date, Banca nu poate sa-mi transmita confirmare de primire a solicitarii si/ sau raspuns la informatiile solicitate de mine in acest formular.

Am luat la cunoştinţă că, în temeiul prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, îmi sunt recunoscute următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul de a fi uitat; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități, precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată Băncii, prin e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro, fie prin poștă la adresa din București, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1, Cod poștal 014142.