Trimiteți online opinia dumneavoastră

Pentru înregistrarea unei "Sugestii" sau a unei "Sesizări/ Reclamații" online vă invităm să completați formularul de mai jos și să menționați cât mai multe detalii.

Număr de caractere rămase: 1800/1800
 


Termeni si conditii

Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea de catre Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. a datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat in prezentul formular, in scopul analizarii si solutionarii sesizarii/ reclamatiei. Datele mentionate in acest formular sunt utilizate exclusiv in scopul pentru care au fost colectate, indicat mai sus, furnizarii de produse si servici precum si asigurarii bunei desfasurari a relatiei contractuale cu Banca. Am luat la cunostinta ca in lipsa acordului de prelucrare a acestor date, Banca nu poate sa-mi transmita confirmare de primire a sesizarii/ reclamatiei si/ sau raspuns la informatiile solicitate de mine in acest formular.

Potrivit legislatiei in vigoare, va informam ca aveti dreptul de a solicita Bancii Intesa Sanpaolo Romania S.A., accesul la datele personale furnizate in acest formular, rectificarea sau stergerea acestor date (in masura in care acest lucru nu contravine legii) sau restrictionarea prelucrarii acestora. De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor si de a depune o plangere in acest sens catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa va adresati Ofiterului pentru Protectia Datelor la adresa de e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro sau prin posta la adresa din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1, Cod postal 014142

Confirm ca sunt de acord cu prelucrarea de catre Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. a datelor cu caracter personal pe care le-am furnizat in prezentul formular, in scopul analizarii si solutionarii sesizarii/ reclamatiei. Datele mentionate in acest formular sunt utilizate exclusiv in scopul pentru care au fost colectate, indicat mai sus. Am luat la cunostinta ca in lipsa acordului de prelucrare a acestor date, Banca nu poate sa-mi transmita confirmare de primire a sesizarii/ reclamatiei si/ sau raspuns la informatiile solicitate de mine in acest formular.
Potrivit legislatiei in vigoare, aveti dreptul de a solicita Bancii Intesa Sanpaolo Romania S.A., accesul la datele personale furnizate in acest formular, rectificarea sau stergerea acestor date (in masura in care acest lucru nu contravine legii) sau restrictionarea prelucrarii acestora. De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor si de a depune o plangere in acest sens catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa va adresati Ofiterului pentru Protectia Datelor la adresa de e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro sau prin posta la adresa din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1, Cod postal 014142

Declar că prin completarea acestui formular sunt de acord în mod neechivoc și necondiționat ca banca să prelucreze datele mele personale, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Am luat la cunoştinţă că, în temeiul prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, îmi sunt recunoscute următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul de a fi uitat; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități, precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată Băncii, prin e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro, fie prin poștă la adresa din București, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1, Cod poștal 014142.