Având în vedere aplicarea, începând cu data de 14 Septembrie 2019, a prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2018/389 de completare a Directivei Europene (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare, Banca informează cu privire la noua versiune a condițiilor generale de afaceri ale Băncii CGA Septembrie 2019, care conține noi prevederi contractuale sau modificări ale celor existente, după cum urmează:

I. Introducerea definițiilor și serviciilor bancare noi, care vizează serviciile de plată la distanță prin prestatori de servicii de plată terți; respectiv
II. Modificarea prevederilor care guvernează serviciile și produsele bancare oferite în prezent de către Bancă, respectiv operațiunile de plată, serviciul I-B@nk și cardurile.

Cu această ocazie, Banca a procedat și la modificarea altor prevederi existente ale condițiilor generale de afaceri în scopul unei actualizări a termenilor specifici domeniului bancar și a legislației aplicabile, precum și din perspectiva respectării principiului transparenței condițiilor și a cerințelor în materie de informare privind serviciile de plată, în relația cu dumneavoastă.

Condiții generale de afaceri - Persoane Fizice - aplicabile din noiembrie 2020

Condiții generale de afaceri - Persoane Juridice - aplicabile din octombrie 2020