Prin punerea în aplicarea a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 37/2020 ("OUG 37/30.03.2020") și a Normelor de aplicare, clienții nostri persoane fizice cărora le-au fost afectate veniturile proprii și/sau ale familiei, direct sau indirect, de situația generată de pandemia COVID-19 pot opta pentru solicitarea suspendării la plată a ratelor pentru creditele aflate în derulare, pe o perioadă între 1 (o) lună și 9 (nouă) luni, fără a se depăși termenul de 31.12.2020.


Solicitarea trebuie trimisă până pe 15.06.2020, prin unul dintre canalele următoare:
- completand formularul disponibil AICI
- mesaj prin mesageria din Internet Banking, la care să atașați cererea tip disponibilă AICI
- 0800.800.888, număr gratuit din orice rețea de telefonie
- la adresa de e-mail suntem.aici@intesasanpaolo.ro sau la adresa de e-mail indicată în contractul de credit, la care să atașați cererea tip disponibilă AICI
- letric prin poștă, la adresa de corespondență a băncii: Județul Arad, oraș Arad, Strada Revoluției nr. 88
- în orice agenție Intesa Sanpaolo Bank

Suspendarea plății ratelor poate fi solicitată pentru creditele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
- data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
- nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020, inclusiv;
- nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau acestea au fost achitate până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Pe perioada suspendării la plată, rata compusă din principal, dobândă și comisioane nu se plătește. Dobânda se va calcula în continuare, după cum urmează:
Credite cu garanții imobiliare: dobânda aferentă perioadei de suspendare va continua să se calculeze conform contractului de credit si se va eșalona în 60 de rate lunare egale, care se vor evidenția distinct, într-un grafic de rambursare separat. La dobânda calculată în perioada de suspendare nu se va calcula dobândă pe perioada rămasă până la data de maturitate a creditului.
Credit fără garanții imobiliare: dobânda aferentă perioadei de suspendare se capitalizează(include) în soldul creditului de la finalul perioadei de suspendare la plată a ratelor și la capitalul astfel majorat se va aplica dobândă pe perioada rămasă până la data de maturitate a creditului.

Întrebări frecvente
De facilitățile oferite de Ordonanța de Urgență nr.37/2020 poate beneficia orice persoană fizică căreia i-au fost afectate veniturile proprii și/sau ale familiei, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii de către dumneavoastră a unei solicitări către bancă, cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020.Puteți solicita suspendarea ratelor pentru creditele pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
c) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020, inclusiv;
d) nu înregistrează rate scadente restante la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau acestea au fost achitate până la data solicitării suspendării obligației de plată.Puteți solicita suspendarea ratelor scadente pentru orice tip de credit aflat în derulare la bancă.Puteți solicita suspendarea la plată și pentru creditele la care înregistrați datorii la data 16.03.2020 dar numai după ce achitați integral sumele restante.Recomandarea noastră este să achitați la zi toate sumele datorate, înainte de a solicita suspendarea la plată. În măsura în care vă aflați în imposibilitatea de a achita sumele restante, realizate între 16.03.2020 și data solicitării de suspendare la plată, vom identifica împreună cea mai bună soluție pentru dumneavoastră.În perioada suspendării la plată, rata compusă din principal, dobândă și comisioane nu se plătește. Dacă aveți încheiată și o asigurare de viață sau asigurare de imobil, acestea trebuie achitate în continuare, pentru a menține beneficiile poliței de asigurare.Nu, pe durata suspendării la plată, dobânda se calculează în continuare.

Valoarea astfel calculată va fi repartizată la finalul perioadei de suspendare a ratelor, prin eșalonare în 60 de rate egale pentru creditele ipotecare sau prin capitalizare la soldul creditului, pentru creditele de consum fără ipotecă imobiliară, pe perioada de până la data de maturitate a creditului.Da, după perioada de suspendare la plată a ratelor, suma lunară de plată va fi mai mare decât cea pe care o aveați înainte, dacă suspendarea la plată se face prin capitalizarea dobânzii sau cu menținerea maturității inițiale a creditului.Nu, costul total al creditului va crește comparativ cu situația în care nu solicitați suspendarea la plată a ratelor, pentru cazurile în care se prelungește data maturității inițiale a creditului sau suspendarea la plată se face prin capitalizarea dobânzii la soldul creditului.

Exemplu: Pentru un credit de consum fără ipotecă cu un sold de 20.000 lei acordat pe 5 ani, dobândă fixă 8% /an, cu o rată lunară de 406 lei și o sumă totală de rambursat la finalul perioadei de creditare 24.332 lei, dacă începând cu scadența 31 se solicită suspendarea la plată pentru 6 luni, atunci suma lunară de plată după suspendarea la plata va fi de: 420.51 lei, iar suma totală de rambursat la finalul perioadei de creditare 24.781 lei.Depinde de creditul pentru care ați solicitat suspendarea la plată a ratelor, astfel:

- Credite cu garanții imobiliare, atunci dobânda aferentă perioadei de suspendare va continua să se calculeze conform contractului de credit si se va eșalona în 60 de rate lunare egale, care se vor evidenția distinct, într-un grafic de rambursare separat. La dobânda calculată în perioada de suspendare nu se va calcula dobândă pe perioada rămasă până la data de maturitate a creditului.
- Credit fără garanții imobiliare, atunci dobânda aferentă perioadei de suspendare se capitalizează(include) în soldul creditului de la finalul perioadei de suspendare la plată a ratelor și la capitalul astfel majorat se va aplica dobândă pe perioada rămasă până la data de maturitate a creditului.Indiferent de tipul creditului, data de maturitate inițială a creditului se va prelungi cu perioada pentru care s-au suspendat ratele.
Dacă însă prin adăugarea perioadei de suspendare a ratelor la data de maturitate inițială a creditului, se depășește vărsta maximă permisă prin normele băncii, atunci veți beneficia de suspendare a ratelor pentru perioada solicitată de dumneavoastră însă cu păstrarea maturității creditului (durata de creditare nu se extinde).Nu. Pentru suspendarea plății trebuie să ne trimiteți o solicitare prin una dintre modalitățile descrise mai sus.Nu, nu este condiție obligatorie.Nu. Pentru limitarea deplasărilor în această perioadă, legislația permite modificarea clauzelor contractului de credit fără a se încheia un act adițional.Suspendarea la plată intră în vigoare de la data primirii solicitării, pentru situațiile în care toate condițiile de eligibilitate sunt îndeplinite. Astfel, în termen de 15 zile de la data primirii solicitării, veți fi informat în căsuța poștala din Internet Banking, prin e-mail sau poștă, cu privire la decizia băncii și perioada de suspendare la plată.În termen de 30 de zile de la data primirii solicitării vă vom trimite o notificare împreună cu graficul de rambursare modificat.
De asemenea, rata lunară de plată poate fi consultată și prin Internet Banking.Da, trimițând o nouă solicitare la adresa de e-mail suntem.aici@intesasanpaolo.ro, la care să atașați cererea tip disponibilă AICINu, puteți solicita o singură data suspendarea la plată a ratelor pentru creditele ipotecare.Nu, doar Împrumutatul poate depune această cerere, printr-unul din canalele de comunicare descrise mai sus.Da, oricând pe perioada de suspendare la plată a ratelor, puteți solicita întreruperea și reluarea plăților. În acest caz, graficul de rambursare se va reface considerând noile coordonate.