În cazul în care veniturile v-au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia Covid-19, puteți solicita suspendarea plății ratelor pe o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, fara a depăși termenul de 31.12.2020.


Ne puteți trimite solicitarea până pe 15.06.2020, prin următoarele mijloace de contact:
- completand formularul disponibil AICI
- la adresa de e-mail suntem.aici@intesasanpaolo.ro în care să menționați numele complet, CUI companie pe care o reprezentati, adresa de e-mail și numărul de telefon declarate în relație cu banca, numarul (ele) contractului (elor) de creditul pentru care solicitati suspendarea platii, perioada pentru care doriți suspendarea plății ratelor, să ne indicați situația în care vă aflați si sa atasati, dupa caz, documentele necesare conform OUG 37/2020, utilizand documentul Model Cerere Suspendare la Plata, disponibil AICI
- mesaj prin mesageria din Internet Banking, în care să menționați tipul creditului, perioada pentru care doriți amânarea plății ratelor și situația în care vă aflați, utilizand documentul Model Cerere Suspendare la Plata, disponibil AICI;.
- 0800.800.888, număr gratuit din orice rețea de telefonie
- prin posta la sediul secundar: Arad, strada Revolutiei nr. 88, județul Arad - In atentia: Structura de înregistrare în cadrul Oficiului Logistic. Se vor transmite documentele solicitate conform OUG 37/2020, impreuna cu solicitarea suspentarii utilizand documentul Model Cerere Suspendare la Plata, disponibil AICI;
- în orice agenție Intesa Sanpaolo Bank.

Întrebări frecvente
De Ordonanța de Urgență 37/30.03.2020 poate beneficia orice persoană juridică care avea un credit în derulare la data de 31.03.2020 și care nu a fost declarat scadent anticipat înainte de această data si declara pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

La data declarării stării de urgență, 16.03.2020, nu trebuie sa înregistrați datorii la creditele pentru care se solicită amânarea la plată sau, dacă înregistrați, acestea vor fi achitate până la data solicitării de amânare la plată.

Suplimentar trebuie indeplinite si urmatoarele conditii:
1.Dovediti afectare veniturilor direct sau indirect, astfel:
- in cazul companiilor, detineti certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau detineti certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau;
- in cazul persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, profesii liberale şi profesii care se exercită în baza unor legi speciale, trebuie sa transmiteti bancii o Declaratie pe propria răspundere că v-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă. Declaratia poate fi facuta utilizand documentul Model Cerere Suspendare la Plata, disponibil AICI

2. Nu va aflati în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.Puteți solicita amânarea ratelor in calitate de reprezentant legal al companiei/intreprinderii dumneavoastra dacă:
- v-ați întrerupt activitatea parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a
- veniturile sau încasările companiei/ intreprinderii dumnevoastra s-au diminuat cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;
- Orice alt motiv rezultat al pandemiei Covid 19 și care a deteriorat capacitatea de rambursare a datoriilor la creditele contractate.Puteți solicita suspendarea ratelor pentru orice tip de credit acordat, exceptie facand facilitatile de factoring.Puteți solicita suspendarea la plată și pentru creditele la care înregistrați datorii la data 16.03.2020 dar numai după ce achitați integral sumele restante.Recomandarea noastră este să achitați la zi toate sumele datorate, înainte de a solicita amânarea la plată. În măsura în care vă aflați în imposibilitatea de a achita sumele restante, vom identifica împreună cea mai bună soluție pentru dumneavoastră.În perioada suspendarii la plată, rata compusă din principal, dobândă și comisioane nu se plătește. Dacă aveți încheiată și o asigurare de viață sau asigurare de imobil, acestea trebuie achitate în continuare, pentru a rămâne asigurat.Nu, pe durata suspendarii la plată, dobânda se calculează în continuare. Valoarea astfel rezultată va trebui achitată la finalul perioadei de suspendare a ratelor, eșalonat pe perioada rămasă, prin capitalizarea sau nu a valorii acesteia la principalul creditului, în funcție de tipul creditului.Da, după perioada de amânare la plată a ratelor, suma lunară de plată va fi mai mare.Nu, costul total al creditului va crește comparativ cu situația în care nu solicitați suspendarea la plata a ratelor.Dobânda si comisioanele aferente perioadei de suspendare se capitalizează (include) în soldul creditului de la finalul perioadei de suspendare la plată a ratelor și la capitalul astfel majorat se va aplica dobândă pe perioada rămasă până la data de maturitate a creditului prelungita cu perioada de suspendare.Indiferent de tipul creditului, data de maturitate inițială a creditului se va prelungi cu perioada pentru care s-au suspendat ratele.Nu. Pentru suspendarea plății ratelor trebuie să ne trimiteți o solicitare completand formularul de la finalul paginii sau folosind una dintre celelalte modalități descrise mai sus.Da, trebui sa atasati urmatoarele documente:
- Solicitarea de suspentare la plata a ratelor utilizand documentul Model Cerere Suspendare la Plata, disponibil AICI
- in cazul companiilor, certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau detineti certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau in cazul persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, profesii liberale şi profesii care se exercită în baza unor legi speciale, declaratia pe propria răspundere că v-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19 faţă de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgenţă
- acordul prealabil celorlate parti semnatare ale contractului de credit (codebitori, garanti si fideiusori) - model pentru persoane fizice disponibil AICI și model pentru persoane juridice, disponibil AICINu. Pentru limitarea deplasărilor în această perioadă, legislația permite modificarea clauzelor contractului de credit fără a se încheia un act adițional.Pentru situațiile în care toate condițiile de eligibilitate sunt îndeplinite, suspendarea la plată intra in vigoare la data formularii solicitarii.
Astfel în termen de maxim 15 de zile de la data transmiterii solicitării, veți primi o notificare prin mesageria din Internet Banking, pe e-mail sau prin poștă, prin care veți fi informat cu privire la aprobarea sau respingerea solicitării. In termen de maxim 30 de zile de la data transmiterii solicitării veți primi o alta notificare prin mesageria din Internet Banking, pe e-mail sau prin poștă ce va include clauzele contractuale modificate si dupa caz, noul grafic de rambursare.În termen de 30 de zile de la data primirii solicitării vă vom trimite o notificare împreună cu graficul de rambursare modificat.Trebuie retransmisa o noua cerere utilizand canalele disponibile, mentionate la inceputul acestui document.Nu, conform Ordonanței de Urgență 37/2020 si Normelor de aplicare 270/2020, puteți solicita o singură data amânarea la plată a ratelor.