Intesa Sanpaolo Bank România este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB). Obiectivul principal al Fondului este garantarea rambursării depozitelor, în orice monedă, constituite la instituțiile de credit potrivit condițiilor și limitelor stabilite prin lege. În prezent, plafonul de garantare per deponent garantat persoana fizică sau juridică și per instituție de credit este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.

Mai multe detalii aici.