IMM Invest Romania este unul dintre cele mai importante programe de sprijin pentru firmele românești, prin care microîntreprinderile, întreprinderile mici sau medii își pot asigura nevoile de finanțare prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru investiții sau capital de lucru, chiar și în contextul actual.

Avantaje

- Statul garantează până la 90% din valoarea creditului

- Nu se plătesc dobândă, comisionul de garantare sau alte comisioane pentru acordarea creditului, costurile fiind subvenționate în procent de 100% de la bugetul de stat până la data de 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire

- Fără comision de rambursare anticipată

- 36 de luni perioada maximă de acordare pentru liniile de capital de lucru, cu posibilitate de prelungire la 72 de luni

- 72 de luni perioada maximă de acordare pentru creditele de investiții

- Finanțare în lei

Creditele pentru realizarea de investiții și liniile de credit pentru capital de lucru vor fi garantate de FNGCIMM, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:

Microîntreprinderi și
întreprinderi mici

până la 90% din valoarea creditelor
de capital de lucru, cu o valoare
maximă acordata de 500 mii lei
în cazul microîntreprinderilor,
respectiv 1 milion lei în cazul
întreprinderilor mici.

Întreprinderi mijlocii

până la 80% din valoarea
creditelor de capital
de lucru, cu o valoare
maximă de 5 milioane
de lei.

Până la 80% din valoarea
creditelor de investiții

acordate în cadrul programului, indiferent
de tipul întreprinderii. Suma
creditelor nu poate depăși
10 milioane de lei.


Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat (investiții și capital de lucru) care pot fi acordate unei singure companii este de 10 milioane lei.
Care sunt pașii pentru accesarea finanțării

- Accesați www.IMMInvest.ro și completați toate datele de identificare ale firmei;
- Alegeți Intesa Sanpaolo Bank Romania ca banca finanțatoare în acest program și completați informațiile despre tipul produsului de credit și suma solicitată în lei;
- Încărcați certificatul de înregistrare fiscală, cartea de identitate și declarația IMM în format .pdf (completată și semnată);
- În cazul în care informațiile sunt corecte, veți primi un număr de înregistrare și un mesaj de confirmare;
- FNGCIMM verifică datele financiare și emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului
- Pregătim împreună dosarul de credit și retrimitem spre analiză către FNGCIMM pentru acordul final asupra garanției;
- După ce primim răspunsul final de la FNGCIMM privind acordarea garanției, stabilim împreună pașii necesari pentru semnarea contractelor.

Vă puteți baza pe noi ca partener în cadrul IMM Invest România.
Completați formularul și vă vom contacta pentru a discuta despre detaliile programului și a vă ajuta în procesul de obținere a finanțării.

Mulțumim! Datele tale au fost trimise. În cel mai scurt timp un specialist Intesa Sanpaolo Bank te va contacta.

*Toate câmpurile sunt obligatorii.

Termeni și condiții

Prin completarea acestui formular, am luat la cunoștință că Banca va prelucra orice date cu caracter personal furnizate în cusprinsul acestuia, în scopul analizării solicitărilor adresate, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Am luat la cunoştinţă că, în temeiul prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, îmi sunt recunoscute următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul de a fi uitat; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe crearea de profiluri; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități, precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată Băncii, prin e-mail: dpo@intesasanpaolo.ro, fie prin poștă la adresa din București, Str. Nicolae Caramfil nr. 85A, etaj 4, Sector 1, Cod poștal 014142.