Bine de știut

Amânarea la plată a ratelor PF

Amânarea la plată a ratelor

Informații privind facilitatea de suspendare la plată a ratelor pentru clienții persoane fizice conform OUG nr. 90/2022
În cazul în care veniturile ți-au fost afectate direct sau indirect de situația generată de criza energetică și de războiul din Ucraina, poți solicita Băncii suspendarea plății ratelor pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, în baza prevederilor OUG nr. 90/2022. 

În situația în care decizi să soliciți amânarea la plată a ratelor, trebuie să ai în vedere că:

 • poți beneficia de această facilitate o singura dată pentru fiecare credit acordat de Bancă;
 • dupa expirarea perioadei de suspendare la plată, ratele vor fi mai mari decât cele anterioare, deoarece sumele datorate Băncii și suspendate la plată în baza OUG nr. 90/2022, se vor plăti ulterior perioadei de suspendare.

Tipuri de credite pentru care poți aplica pentru suspendarea la plată a ratelor:
Suspendarea obligațiilor de plată, reprezentând rate de principal, dobânzi și comisioane, poate fi aplicată creditelor ipotecare/imobiliare, inclusiv Prima Casă/Noua Casă și creditelor de consum, cu excepția cardului de credit și descoperitului de cont autorizat, dacă:

 • au fost acordate până la data de 30.04.2022 (inclusiv);
 • nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni, înainte de data solicitării suspendării și nu înregistreaza restanțe nici la data solicitării
 • au scadența finală ulterioară datei aprobării suspendării obligațiilor de plată.

Condiții necesare pentru a beneficia de suspendarea ratelor:

 • declarație pe propria răspundere că nu te afli în incapacitate de plată, în sensul în care nu ești în măsură să achiți obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor; 
 • declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ai fost afectat de creşterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021;
 • să nu beneficiezi, la data solicitării amânării la plată a ratelor, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu Banca, în ultimele 3 luni anterioare datei de 29.06.2022.

Documente pe care trebuie să le transmiți Băncii:
Solicitarea trebuie trimisă până la data de 29.08.2022 și trebuie însoțită de acordul codebitorilor, garanților și fidejusorilor semnatari ai contractului de credit și/sau de garanție/ipotecă accesoriu contractului de credit. In cazul creditelor acordate cu garantii guvernamentale, acordul statuluI este implicit.
Solicitarea poate fi transmisă prin unul dintre următoarele canale:

 • la adresa de e-mail suntem.aici@intesasanpaolo.ro 
 • în orice sucursală Intesa Sanpaolo Bank 
 • în format letric prin poștă, la adresa de corespondență a băncii: Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, etaj 6, cod postal 011141, sectorul 1, Bucureşti

Formularele necesare sunt disponibile mai jos. 

Impactul suspendării obligațiilor de plată (amănarea la plată a ratelor): 
Te rugăm să iei în considerare că suspendarea la plată a ratelor va avea impact în costul total al creditului, valoarea obligațiilor de plata ce vor trebui achitate ulterior suspendării fiind mai mare, având în vedere că:

 • dobânzile calculate și datorate pentru perioada suspendării se vor capitaliza (se vor adauga) la soldul creditului existent, determinând o majorare a principalului și o recalculare a ratei lunare pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor;
 • în cazul creditelor acordate prin programul Prima Casa/Noua Casa, dobânzile suspendate vor constitui o creanță distinctă, rambursabilă în 60 de rate lunare egale, cu dobândă zero;
 • comisioanele datorate Băncii, calculate pe perioada suspendării se vor achita după încetarea suspendării, conform graficului revizuit, pe durata rămasă;
 • dobânzile eșalonate în baza prevederilor OUG. 37/2020 vor fi de asemenea suspendate, urmând a se relua plățile, eșalonat, numai pe durata rămasă din cele 60 de luni.

Bine de știut:

 • prima rata suspendată la plata va fi prima rată cu scadența ulterioară aprobării suspendării (prin urmare trebuie să achiți ratele scadente până la data aprobării suspendării);
 • singurele plăți pe care veți continua să le achitați pe perioada de suspendare la plată sunt cele referitoare la: primele de asigurare (asigurare de viață, respectiv asigurarea facultativă pentru imobil și asigurarea obligatorie PAD pentru imobil, dacă aveți încheiată o astfel de asigurare), costuri pentru prelungirea, menținerea înregistrărilor cu privire la garantii in registrele de publicitate, comisionul datorat FNGCIMM, in cazul creditelor acordate prin programul Prima Casă/Noua Casă;
 • perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit se va prelungi cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată în conformitate cu reglementările interne ale Băncii privind încadrarea în limita de vârstă a debitorului la încetarea contractului prelungit.


 

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare necesare funcționării site-ului, analizării performanței, pentru a-ți oferi conținut personalizat după interese și preferințe, precum și pentru activitatea noastră de publicitate online. (Politica de cookies)