Bine de știut

Amânarea la plată a ratelor PJ

Amânarea la plată a ratelor

În cazul în care ati fost afectat financiar, direct sau indirect, de situaţia gravă, generată de criza energetică şi de războiul din Ucraina, puteți solicita suspendarea plății ratelor pe o perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni, sub condiţia transmiterii solicitării până la data de 29.08.2022, inclusiv, prin următoarele mijloace de contact:
- e-mail, trimis pe adresa suntem.aici@intesasanpaolo.ro, în care să menționați numele complet, CUI-ul companiei pe care o reprezentați, adresa de e-mail și numărul de telefon declarate în relație cu banca, numărul (ele) contractului (elor) de creditul pentru care solicitați suspendarea plății, perioada pentru care doriți suspendarea plății ratelor, să ne indicați situația în care vă aflați și să atașaîi, după caz, documentele necesare conform OUG 90/2022, utilizând documentul Model Cerere Suspendare la Plata, disponibil mai jos;
-prin poștă la una din adresele: 

  • Arad, strada Revoluției nr. 88, județul Arad - In atenția: Structura de înregistrare în cadrul Oficiului Logistic. 
  • Bucuresti, Bd. Nicolae Titulescu nr. 4-8, cladirea America House, Aripa Est si Vest, et. 6, Sector 1 - In atentia: Structura de înregistrare în cadrul Oficiului Logistic. 

-în unitatea teritorială unde aveți deschis contul curent

Solicitarea suspendării se va transmite utilizând documentul Cerere de suspendare la plată pentru credit/credite acordate persoanelor juridice, disponibil mai jos si va fi însoțită de Acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. 
Acordurile codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor sunt disponibile pentru descărcare mai jos
 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1.    Cine poate beneficia de suspendarea la plată a obligatiilor aferente creditelor si in ce conditii?
R: De prevederile Ordonanței de Urgență nr. 90/2022 pot beneficia debitorii afectati financiar direct sau indirect de situaţia gravă generată de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, sub condiţia transmiterii solicitării către banca cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data publicării reglementărilor emise de către Banca Națională a României, prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022, care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
    au un credit în derulare acordat de banca pana la data de 30.04.2022, inclusiv, care nu se încadrează în categoria creditelor revolving ( din care fac parte si cardurile de credit, descoperitul de cont şi  liniile de credit acordate debitorilor);
    data scadenţei/scadenţelor finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către banca a solicitării suspendării obligaţiilor de plată;
    nu auînregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată;

Suplimentar trebuie indeplinite si urmatoarele conditii:
a)    Reprezentantul legal prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei 
    rezultatelor nete contabile lunare pentru persoanele juridice, respectiv 
    diferenței dintre încasări și plăți pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, înteprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021. În situaţia debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înfiinţaţi cu mai puţin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înfiinţare;
b)    Reprezentantul legal prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu vor distribui şi nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată şi nu vor acorda sau rambursa credite către acţionari/asociați, dupa caz. Prin excepţie, întreprinderile publice aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot distribui şi plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată;
c)    Nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăţi în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării;
d)    Reprezentantul legal prezintă declaraţia pe propria răspundere că societatea nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
e)    Reprezentantul legal prezintă declaraţia pe propria răspundere că societatea nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 depuse şi înregistrate la autorităţile fiscale, în cazul acelor entitati care au obligația intocmirii acestora;
f)    Societatea nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 90/2022,
g)    Este prezentat acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit. 

2.    In ce consta facilitatea de suspendare la plata a ratelor?
R: Facilitatea de suspendare la plata a ratelor inseamna ca pe perioada solicitata (intre 1 luna si noua luni) compania nu va achita principal, dobânzi şi comisioane aferente creditelor pentru care a solicitat amanare la plata.

3.    În ce situații pot solicita suspendarea la plata a ratelor?
R: Puteți solicita suspendarea la plata a ratelor in calitate de reprezentant legal al companiei/intreprinderii dumneavoastra dacă în contextul crizei actuale:
-    media rezultatelor nete contabile lunare pentru persoanele juridice a inregistrat o scadere cu minim 25%
-    media diferenței dintre încasări și plăți pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, înteprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021, a inregistrat o scadere cu minim 25%
În situaţia in care nu exista o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înfiinţaţi cu mai puţin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înfiinţare.
4.    Pentru ce tipuri de credite pot solicita suspendarea plății ratelor?
R: Puteți solicita suspendarea ratelor pentru creditele  acordate pana la data de 30 aprile 2022 si cu conditia sa nu fie credite de tip revolving.

5.    Ce se întâmplă dacă, la data publicarii ordonantei de urgență, înregistram restanțe la creditele pentru care solicit suspendarea la plata a ratelor?
R: Solicitarea dvs. Nu va fi aprobata de catre banca.

6.    Ce nu voi plăti pe perioada suspendării plății ratelor?
R: În perioada suspendarii la plată, rata compusă din principal, dobândă și comisioane nu se plătește. Dacă aveți încheiată și o asigurare de viață sau asigurare de imobil, acestea trebuiesc achitate în continuare, pentru a rămâne asigurat.

7.    Sunt scutit de dobândă pe perioada de suspendare la plata a ratelor?
R: Nu, pe durata suspendarii la plată, dobânda se calculează în continuare. Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârşitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
8.    Sunt scutit de comisioane pe perioada de suspendare la plata a ratelor?
R: Nu, pe durata suspendarii la plată, comisioanele sunt doar amanate la plata, calculandu-se în continuare. Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.

9.     Voi plati o rata mai mare? 
R: Da, după perioada de amânare la plată a ratelor, suma lunară de plată va fi mai mare.

10.    Costul total al creditului rămâne același?
R: Nu, costul total al creditului va crește comparativ cu situația în care nu solicitați suspendarea la plata a ratelor.

11. Creditul se prelungeste cu perioada suspendarii platii ratelor?
R: Data de maturitate inițială a creditului se va prelungi cu perioada pentru care ratele de credit au fost suspendat. Exceptie: creditele garantate de stat, prin instituțiile desemnate, în cadrul programelor guvernamentale destinate IMM-urilor, în cazul în care o astfel de prelungire încalcă deciziile autorizare emise de Comisia Europeană ale schemelor de ajutor de stat aferente acestor programe și/sau prevederile legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat.

12. Suspendarea plății ratelor se aplică automat?
R: Nu. Pentru suspendarea plății ratelor trebuie să ne trimiteți o solicitare de suspendare la plata a ratelor de credit, iar creditele trebuie sa indeplineasca cumulative conditiile mentionate mai sus. 

13. De cand produce efecte aprobarea bancii? 
R: Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării solicitării de suspendare de către banca, prima rată amânată la plată urmând a fi prima rată cu scadență ulterioară aprobării.

14. Solicitarea trebuie însoțită de vreun document?
R: Da, trebui sa atasati urmatoarele documente:
•    Solicitarea de suspentare la plata a ratelor utilizand documentul Model Cerere Suspendare la Plata, disponibil mai jos.
•    Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la afectarea (în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor nete contabile lunare sau a diferenței dintre încasări și plăți pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, înteprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiile liberale pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021. 
•    Reprezentantul legal prezintă declaraţia pe propria răspundere că nu vor distribui şi nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată şi nu vor acorda sau rambursa credite către acţionari/asociați, dupa caz. Excepţie, întreprinderile publice aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pot distribui şi plăti dividende pe perioada aplicării facilităţii de amânare la plată;
•    Reprezentantul legal prezintă declaraţia pe propria răspundere că societatea nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
•    Reprezentantul legal prezintă declaraţia pe propria răspundere că societatea nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 depuse şi înregistrate la autorităţile fiscale, în cazul acelor entitati care au obligația intocmirii acestora.
•    Reprezentantul legal prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit. Acordurile codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor pot fi descarcate din josul paginii.

15. Trebuie semnat un act aditional?
R: Nu. Legislația permite modificarea clauzelor contractului de credit fără a se încheia un act adițional.

16. Am facut o solicitare de suspendare la plată. Cum știu că a fost procesată?
R: In termen de maxim 30 de zile de la data transmiterii solicitării complete, veți primi o notificare, prin e-mail sau prin poștă, in functia de optiunea dvs. exprimata prin cererea de suspendare, prin care veți fi informat cu privire la aprobarea sau respingerea solicitării dumneavoastra. In termen de maxim 30 de zile de la data aprobarii solicitarii veți primi o alta notificare, prin e-mail sau prin poștă, dupa caz, ce va include clauzele contractuale modificate si noul grafic de rambursare.

17. Cum știu care este noua rată de plată, după perioada de suspendare la plată a ratelor?
R: În termen de 30 de zile de la data primirii notificarii de aprobare a solicitarii vă vom trimite o notificare ce va contine si graficul de rambursare modificat.

18. Am făcut o solicitare de amânare la plată înaintea intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență 90/2022. Cum procedez pentru a beneficia de prevederile legii?
R: Trebuie retransmisa o noua cerere utilizand canalele disponibile, mentionate la inceputul acestui document.
19. Dacă initial am cerut suspendarea ratelor cu 3 luni și apoi constat că mai sunt necesare alte 2, pot  extinde perioada?
R: Nu, conform Ordonanței de Urgență nr. 90/2022 si Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 90/2022 privind acordarea facilitatii pentru creditele acordate de banci si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, puteți beneficia o singură data de suspendarea obligatiei de plată pentru fiecare imprumut. 

20. Pot solicita suspendarea la plată în calitate de codebitor?
R: Nu, doar Împrumutatul, prin reprezentantul sau legal, poate depune această cerere, printr-unul din canalele de comunicare oferite de bancă, așa cum aceste v-au fost indicate mai sus.

21. Pot solicita întreruperea perioadei de suspendare la plată a ratelor?
R: Da, oricând pe perioada de suspendare la plată a ratelor, puteți solicita întreruperea și reluarea plăților. În acest caz, graficul de rambursare se va refaceconsiderând noile conditii.

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare necesare funcționării site-ului, analizării performanței, pentru a-ți oferi conținut personalizat după interese și preferințe, precum și pentru activitatea noastră de publicitate online. (Politica de cookies)