Open Banking API

Open Banking

Ce oferim

Clienṭii noștri au posibilitatea să ȋṣi acceseze conturile deschise la Intesa Sanpaolo Bank, utilizȃnd serviciile furnizate de PSP - Prestatori de Servicii terṭi. Aceste servicii sunt disponibile tuturor clienṭilor utilizatori ai serviciului I-B@nk. 
PSP terṭi, alṭii decȃt Intesa Sanpaolo Bank, sunt entitӑṭi autorizate de Banca Naṭionalӑ a Romȃniei (BNR) sau pentru care autoritățile competente din spaṭiul UE au notificat BNR cӑ sunt autorizate să furnizeze servicii de plată în Romȃnia.

  • Acces gratuit pentru înrolarea PSP și testarea API pe portalul Intesa Sanpaolo https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/ro/home
  • API pentru serviciile de informare cu privire la conturi și inițierea plăților
  • Suport pentru  PSP terți pentru testarea API privind serviciile de informare la conturi și inițierea plăților
  • Oportunități de colaborare pentru dezvoltarea serviciilor de tip Open Banking

 

Informare ref Directiva PSD2

Indicatorii de performanță

Informare PSP/clienti