Good to know

Deposits guarantee -FGDB

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite, în limita plafonului stabilit periodic de către acesta, care în prezent este în valoare de 100.000 EURO, echivalent în lei, per deponent per bancă, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice.Site-ul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare - FGDBFormular pentru informaţiile oferite deponenţilor si Lista depozitelor excluse de la garantare

.

More informations

We use cookies to personalize content and ads, for offering social networks functionalities and for traffic analysis. We offer our social networks, advertising and traffic analytics partners informations about your website usage. They can combine this data with other informations offered by you while using their services. To learn more, refuse to approve cookies, see the separate page - Cookies Policy.