Good to know

Deposits guarantee -FGDB

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), ai căror deponenţi beneficiază de garantarea, prin plata de compensaţii, a depozitelor constituite, în limita plafonului stabilit periodic de către acesta, care în prezent este în valoare de 100.000 EURO, echivalent în lei, per deponent per bancă, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoanele juridice.Site-ul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare - FGDBFormular pentru informaţiile oferite deponenţilor si Lista depozitelor excluse de la garantare

.

More informations

The Intesa Sanpaolo Bank website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (Cookie Policy)