Bine de știut

Data update

Update of the Personal Data

În conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 9/2008, privind cunoașterea clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, este necesară actualizarea periodică și continuă a documentelor, informațiilor și a datelor de identificare ale clienților persoane fizice și persoane juridice și ale reprezentanților legali sau împuterniciților persoanelor juridice.

Astfel, daca au intervenit modificări în cele declarate băncii la inițierea relației de afacerite rugăm să vii cât mai curând la cea mai apropiată unitate teritorială Intesa Sanpaolo Bank sau cel puțin o dată pe an pentru actualizarea datelor. 

The Intesa Sanpaolo Bank website uses cookies to ensure you get the best browsing experience. By clicking on Accept all cookies, you agree upon storing the cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. (Cookie Policy)