• No Suggestions Result

Open Banking API

Informații pentru Third Party Processors

Ce oferim

Clienṭii noștri au posibilitatea să ȋṣi acceseze conturile deschise la Intesa Sanpaolo Bank, utilizȃnd serviciile furnizate de PSP - Prestatori de Servicii terṭi. Aceste servicii sunt disponibile tuturor clienṭilor utilizatori ai serviciului I-B@nk. 
PSP terṭi, alṭii decȃt Intesa Sanpaolo Bank, sunt entitӑṭi autorizate de Banca Naṭionalӑ a Romȃniei (BNR) sau pentru care autoritățile competente din spaṭiul UE au notificat BNR cӑ sunt autorizate să furnizeze servicii de plată în Romȃnia.
-    Acces gratuit pentru înrolarea PSP și testarea API pe portalul Intesa Sanpaolo https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/ro/home
-    API pentru serviciile de informare cu privire la conturi și inițierea plăților
-    Suport pentru  PSP terți pentru testarea API privind serviciile de informare la conturi și inițierea plăților
-    Oportunități de colaborare pentru dezvoltarea serviciilor de tip Open Banking


1.    Indicatorii de performanță și disponbilitate KPI pentru interfața API – Gateway și Serviciul Internet Banking I-B@nk
2.    Informare PSP și clienți privind nivelul serviciilor API Gateway și Internet Banking I-B@nk

 

 

 

Ai nevoie de ajutor?

Servicii de asistență disponibile non-stop