• poate cauți altceva?

Open banking API

Informații pentru Third Parties Processors

Ce oferim

Clienṭii noștri au posibilitatea să ȋṣi acceseze conturile deschise la Intesa Sanpaolo Bank, utilizȃnd serviciile furnizate de PSP - Prestatori de Servicii terṭi. Aceste servicii sunt disponibile tuturor clienṭilor utilizatori ai serviciului I-B@nk. 
PSP terṭi, alṭii decȃt Intesa Sanpaolo Bank, sunt entitӑṭi autorizate de Banca Naṭionalӑ a Romȃniei (BNR) sau pentru care autoritățile competente din spaṭiul UE au notificat BNR cӑ sunt autorizate să furnizeze servicii de plată în Romȃnia.

-    Acces gratuit pentru înrolarea PSP și testarea API pe portalul Intesa Sanpaolo https://isbd.openbanking.intesasanpaolo.com/ro/home
-    API pentru serviciile de informare cu privire la conturi și inițierea plăților
-    Suport pentru  PSP terți pentru testarea API privind serviciile de informare la conturi și inițierea plăților
-    Oportunități de colaborare pentru dezvoltarea serviciilor de tip Open Banking
 

 

Asistență

Servicii de asistență disponibile non-stop