Credite pentru companii

Care sunt tipurile de produse disponibile?
Credite oferite atât pentru investiții, cât și pentru finanțarea activității curente.

Care sunt beneficiarii eligibili?
Companiile autonome din România, care au cel mult 3.000 angajați cu normă întreagă și care respectă condițiile de eligibilitate ale produselor.

Cat durează ca un proiect să fie implementat?
Cel mult 3 ani, calculați din momentul în care încep lucrările și până când investiția devine operaționala.

Care este valoarea maximă a proiectului finanțat?
25 mil. EURO sau echivalentul în RON.

Cât durează creditul?
Minim 24 de luni, fara a depăși durata de viață economică și tehnică a proiectului finanțat.

Ce poate să vizeze proiectul finanțat?
- Achiziția, renovarea, modernizarea, construirea sau extinderea de active corporale, altele decât terenuri;
- Investiții în active necorporale (cheltuieli de planificare, dezvoltare, cheltuieli de cercetare și dezvoltare, dezvoltarea/preluarea de rețele de distribuție pe plan local sau pe alte piețe din interiorul UE;
- Nevoia de capital de lucru pe termen mediu și lung (minim 2 ani) - Inclusiv achiziția de materii prime și materiale, stocuri, costul obiectelor de inventar, plata forței de muncă, finanțarea creanțelor comerciale din vânzări, alte cheltuieli de exploatare
- Schimbul de generații (retragerea actionarului majoritar anterior al companiei), inclusiv asigurarea/transferul personalului necesar continuării activității economice a companiei achiziționate (finanțarea totală a operațiunii nu poate depăsi 1 mil. EUR).

Pentru consultarea cheltuielilor/ domeniilor ne-eligibile si altor conditii, click aici.

Iar dacă ești clientul nostru, atunci beneficiezi de o dobândă mai avantajoasă față de cea standard.


Credite pentru entități publice

Care sunt tipurile de produse disponibile?
Creditele pentru finanțarea investițiilor.

Care sunt beneficiarii eligibili?
Entitățile publice care se încadrează în condițiile de eligibilitate ale produsului.

Care poate fi scopul proiectului finanțat?
Proiecte care vizează investiții în infrastructură, în proiecte comunitare sustenabile economic, tehnic, financiar si ca si impact asupra mediului si care contribuie la cel putin unul din obiectivele politicilor Uniunii Europene.

Cât durează implementarea proiectului?
Maxim 5 ani calculați din momentul începerii lucrărilor și până când investiția dezvoltă un caracter operațional.

Care poate fi valoarea proiectului finanțat?
Între 40.000 EURO și 25 mil. EURO sau echivalentul în RON, cu mențiunea ca suma maximă a creditului din surse BEI să nu depășească 50% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului.

Care este durata creditul?
Cel puțin 60 de luni, existând posibilitatea acordării unei perioade de grație. În cazuri excepționale, creditul poate dura 24 de luni.

Care sunt cheltuielile eligibile?
Cele direct asociate cu o investiție, atâta vreme cât reprezintă o condiție necesară implementării economice și tehnice a proiectului. De asemenea, durabilitatea proiectului ori natura permanentă a activităților trebuie să necesite o investiție pe termen lung sau mediu.

Dacă vrei să consulți lista cheltuielilor/ domeniilor ne-eligibile si altor conditii, o găsești aici.

Iar dacă ești clientul nostru, atunci beneficiezi de o dobândă mai avantajoasă față de cea standard.

Documente utile