Pachet de servicii integrat asigurat (asigurare, suport achizitie bun, operatiuni de inmatriculare, etc).

Utilizatorul are imediat la dispozitie bunul fara a imobiliza toata suma de bani, platind periodic ratele de leasing determinabile

Utilizatorul obtine o stabilizare a fluxurilor financiare, ratele de leasing incepand doar dupa predarea/receptia bunului, respectiv dupa ce acesta incepe sa produca venituri

Oferta leasing in conditii de finantare personalizate.

La sfarsitul perioadei de leasing Banca se obliga sa respecte dreptul de optiune al Utilizatorului:

  1. De a cumpara bunul
  2. De a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului
  3. De a inceta raporturile contractuale
  • Din punct de vedere contabil, in cazul unui contract de leasing financiar, bunurile se inregistreaza ca mijloace fixe in contabilitatea Utilizatorului, acesta deducand cheltuielile cu amortizarea bunului.
  • Durata minima a unui contrat de leasing financiar nu poate fi mai mica de 12 luni, iar durata maxima in medie este de 60 de luni.
Produse disponibile
Leasing vehicule

Autoturisme

Vehicule comerciale

Alte categorii

Leasing Echipamente si Utilaje

Echipamente si Utilaje productie

Echipamente si Utilaje agricole

Echipamente si Utilaje constructii

Echipamente IT&Comunicatii

Echipamente si aparatura medicala

Documente utile