• No Suggestions Result

Cine suntem

Despre Intesa Sanpaolo Bank Romania

Despre Intesa Sanpaolo Bank Romania

Află mai multe despre noi

Intesa Sanpaolo Bank este subsidiara din România a Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa și lider în Italia. 

In România banca și-a început activitatea în 1996, ca o bancă locală destinată IMM-urilor,  iar din 2008 a devenit Intesa Sanpaolo Bank, oferind o gamă largă de produse și servicii bancare destinate tuturor segmentelor de clienți.

Ne concentrăm pe relații pe termen lung și oferim produse și servicii de înaltă calitate persoanelor fizice, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și marilor corporații.

Viziune și misiune

Viziune și misiune

Viziune și misiune

Noi, oamenii de la Intesa Sanpaolo:

Credem
în integritatea și durabilitatea acțiunilor noastre și ale Băncii noastre.

Avem grijă
de clienții noștri prin excelența produselor, serviciilor și comportamentului nostru.

Creăm valoare și inovăm
pentru oameni, întreprinderi și comunități în toate țările și zonele în care ne desfășurăm activitatea.

Construim un viitor
promovând o dezvoltare durabilă în favoarea mediului, a generațiilor tinere și a unei societăți cu adevărat incluzive.

Valori și etică

Valori și etică

Valori și etica

Sustenabilitatea, stabilitatea și solidaritatea stau în topul valorilor noastre, valori pe care le valorificăm responsabil pentru realizarea obiectivelor comerciale, pentru satisfacția angajaților, manifestându-ne în același timp grija față de mediu.

Codul de Etică este adoptat de toate băncile și companiile Grupului Intesa Sanpaolo, valorile noastre fiind general valabile în toate statele în care activăm.

Intesa Sanpaolo Bank Romania s-a angajat în mod voluntar să respecte principiile de responsabilitate socială, conform Codului de Etică al Grupului. 

VALORILE NOASTRE 
INTEGRITATE 
Tratăm obiectivele cu onestitate, corectitudine și responsabilitate deplină.

EXCELENȚĂ
Creștem și ne dezvoltăm constant printr-o mentalitate creativă, care pune accent pe inovație.

TRANSPARENȚĂ
Ne-am asumat transparența tuturor acțiunilor, a contractelor, a publicității noastre.

RESPECT PENTRU CALITĂȚI SPECIFICE
Ne dorim să coroborăm operațiunile la scară largă, cu rădăcini locale puternice și să fim o bancă cu o viziune deschisă.

EGALITATE
Ne-am propus eliminarea tuturor formelor de discriminare din comportamentul nostru, motiv pentru care ne-am asumat respectarea diferențelor de gen, vârstă, origine etnică, religie, convingeri politice și sindicale, orientare sexuală, limbă sau invaliditate. 

VALORI INDIVIDUALE
Punem accent pe dezvoltarea corectă și continuă a relațiilor noastre cu părțile interesate, de aceea fiecare individ va beneficia de dialoguri deschise și empatice pentru atingerea scopurilor lui.

RESPONSABILITATE ÎN UTILIZAREA RESURSELOR
Una dintre cele mai importante valori pe care o împărtășim este optimizarea resurselor și evitarea risipei, punând accent pe sustenabilitate.

 

Codul nostru de etică

Bancassurance

Bancassurance

Bancassurance

BC Intesa Sanpaolo Romania S.A. 
Cod RAJ: 524453
Conducerea activității de distribuție asigurări

Nume și prenume

Funcție deținută

Dată începere activitate

Dată încetare activitate

Observații

Victoria Elena Tănase

Coordonator Bancassurance

02.11.2022

 

 

Registrul persoanelor care desfășoară activitate de distribuție asigurări poate fi consultat accesând pdf-ul de mai jos. 

Registru Agenti

Sediu și date de identificare

Sediu și date de identificare

Sediu și date de identificare

B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.
(Intesa Sanpaolo Bank)

Sediul central si social: Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa Est și Aripa Vest, etaj 6, cod poștal:011141, sectorul 1, Bucureşti, România

Birouri administrative (punct de lucru): Municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 88, cod postal 310025, jud. Arad, România

Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/2449/2015

Codul unic de înregistrare: RO8145422

Număr de înregistrare în Registrul Bancar: RB - PJR - 02 - 032/1999

Capitalul social subscris și vărsat: 1.216.639.410 RON , împărțit in acțiuni în valoare nominală de 10 lei/acțiune

COD SWIFT: WBANRO22XXX
 

Ai nevoie de ajutor?

Servicii de asistență disponibile non-stop