• No Suggestions Result

Instrumente financiare

INSTRUMENTE FINANCIARE

PROIECT FINANCIAR INTESA SANPAOLO

PROIECT EDUCAȚIE FINANCIARĂ/INFORMAȚII „MODULUL INSTRUMENTE FINANCIARE”

02/08/2018

INSTRUMENTE FINANCIARE
Când ne hotărâm să ne investim economiile, instrumentele financiare ne pot oferi o sursă adițională de venit. Gama de produse financiare este mare, iar persoana care economisește poate alege modul în care își poate direcționa investițiile, după ce a evaluat nivelul profitului estimat, având în vedere faptul că, cu cât este mai mare profitul, adică câștigul asumat, cu atât mai mare este „riscul”, adică posibilitatea de a pierde economiile. 

Produse de investiții financiare
Produse de economisire prin investiții sunt de fapt instrumente de credit, adică documente care ne identifică în calitate de creditori, în acest caz suma plătită pe care am investit-o.  Există diferite familii de produse de investiție, mai mult sau mai puțin riscante. Cele mai importante dintre acestea sunt rezumate mai jos. În prezent, piața financiară este foarte diversificată și pe site-ul băncii dvs. puteți descoperi alte oportunități de investiții.

Acțiuni: părți individuale, unitare, identice și omogene în care este divizat capitalul companiilor SpA - companiile cu asociere în participațiune - listate la Bursa de valori. Cei care cumpără acțiuni obțin în același timp statutul de acționar. Acțiunile sunt împărțite în diverse categorii: acțiuni ordinare, acțiuni preferențiale, acțiuni de economii. Locul unde acestea sunt tranzacționate este piața de valori, Bursa de valori;
Obligațiuni: reprezintă o parte a datoriei pe care o companie/întreprindere sau un organism public o activează pentru a se auto-finanța. Garanție față de titular, care obține statutul de creditor, o rambursare a capitalului plus dobânda prevăzută în contract.

Acțiuni și obligațiuni: care este diferența?

 

Acțiuni

Obligațiuni

Instrumente de creditare

Instrumente de creditare

Participații la capital de risc

Participații la un credit

Acționarul este partener

Titularul obligațiunii este creditor

Acțiunea este o parte a capitalului social

Obligațiunea este o datorie care implică rentabilitatea capitalului + dobânda acumulată

Venitul (dividend) este variabil și nesigur, însă se estimează o rentabilitate mai mare de la aceste produse

Venitul (dobânda) este fix sau predeterminat. În cazul falimentului emițătorului, obligațiunea nu poate fi rambursată deloc sau poate fi rambursată doar parțial

Durata de viață a acțiunii coincide cu cea a companiei care o emite

Obligațiunea are o dată de expirare fixă

Obligațiunile guvernamentale. Acestea sunt obligațiunile pe care Ministerele de Finanțe ale diferitelor țări le emit periodic în numele statului pentru a finanța datoria publică sau propriul deficit. 

Fonduri mutuale: sunt instrumente financiare gestionate de companii specializate în diversificarea economiilor investite. Acestea colectează capitalul persoanelor care economisesc mult și al celor care economisesc puțin unindu-le într-un singur activ. Acestea sunt împărțite în părți unitare, denumite cote, care garantează drepturi egale. Aceste investiții sunt în medie mai sigure, garantate de o anumită diversificare în compoziția valorilor mobiliare, de o administrare a activelor realizată de profesioniști.

Mai multe informații
Contracte derivate. Acestea sunt denumite astfel deoarece reprezintă o categorie de produse care „derivă” dintr-o alta. Prin urmare, valoarea lor depinde de performanța unui alt activ financiar sau real - o variabilă denumită activ de bază - reprezentat de acțiuni, dobândă și rate de schimb, materii prime - petrol, cacao, cafea, aur... Acestea sunt foarte riscante. 

Bursa de valori
Bursa de valori este locul unde se tranzacționează stocurile de acțiuni, într-un sens mai larg, este piața financiară unde valorile mobiliare, monedele sunt tranzacționate.  Odată cu piața de valori telematică, tranzacționarea are loc direct online. Lansarea Bursei de valori din Bratislava a fost recentă. Aceasta a fost stabilită în 1991 și a devenit operațională în 2001. Din 2008, Banca Națională a Slovaciei (NBS) a hotărât să adopte MTF - Sistemul multilateral privind facilitatea de tranzacționare, un mod de a negocia - adesea online - o alternativă la Bursa de valori pentru a satisface cererea de investiții și aprovizionare.

Mai multe informații...
Index Bursa de valori. Acest index exprimă tendința unui coș de valori în stoc ale principalelor companii și întreprinderi listate la bursa de valori dintr-o țară dată. 

Organismele de supraveghere și de control. Piața financiară este supravegheată de către organismele de control. La nivel european, ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) a fost stabilită în 2011. În țările individuale, controlul a fost încredințat Ministerelor de Economie și Finanțe, Băncilor Centrale, care se ocupă de izolarea riscului și de stabilitatea activelor, și altor organisme specifice. 

Cine ajută persoana care economisește să aleagă cel mai potrivit produs?
Relația persoanei care economisește cu Banca sa trebuie să se bazeze pe încredere. Fiecare bancă oferă clienților săi un consultant expert financiar care are sarcina de a direcționa alegerile din „jungla” produselor financiare, explicând caracteristicile și riscurile acestora, indicând care produs este cel mai potrivit pentru nevoile investitorului individual, definind cele mai bune strategii împreună cu clientul. În general, persoanele care economisesc se bazează pe consultantul financiar și preferă investițiile diversificate pentru economiile lor, pentru a se proteja cât mai mult posibil de riscuri.
De asemenea, în domeniul investițiilor, băncile furnizează aplicații practice pentru smartphone, prin intermediul cărora persoanele care economisesc își monitorizează în timp real investițiile, urmăresc cotele și cumpără și vând valori mobiliare. Tot în acest caz, securitatea și confidențialitatea sunt garantate de către sistemele de acces, prin cod sau amprentă digitală.

Mai multe informații
În 1929, o criză financiară faimoasă a fost provocată de o creștere rapidă a prețurilor cu privire la piața de valori mobiliare din SUA. Odată cu colapsul valorilor mobiliare, acționarii au fugit la bănci pentru a retrage banii. A fost prima criză apărută într-o țară care a avut repercusiuni globale majore și a demonstrat independența relațiilor financiare dintre țări.

Ai nevoie de ajutor?

Servicii de asistență disponibile non-stop

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare necesare funcționării site-ului, analizării performanței, pentru a-ți oferi conținut personalizat după interese și preferințe, precum și pentru activitatea noastră de publicitate online. (Politica de cookies)